Program dwudniowej konferencji poświęconej branży producentów owoców w Polsce, która odbędzie się podczas międzynarodowych targów FRUIT POLAND 2023, w dniach 7-9 grudnia 2023

Podczas konferencji „Międzynarodowe Forum Sadownictwa i Warzywnictwa”, której partnerem merytorycznym jest Związek Sadowników RP będzie można nawiązać kontakt z innymi specjalistami i liderami branży, poszerzyć wiedzę praktyczną o najnowsze rozwiązania z zakresu produkcji sadowniczej i nawiązać kontakty z innymi profesjonalistami z branży owocowej w Polsce. Udział prelegentów z zagranicy pozwoli też na poznanie wytycznych wdrażanych w Unii Europejskiej. Uczestnicy konferencji będą także mogli poznać najnowsze rozwiązania maszynowe, produktowe i usługowe, zwiedzając ekspozycję firm dostępną na terenie wystawienniczym.

Dzień 1:
Aktualna sytuacja branży owocowej w Polsce
– dyskusja panelowa na temat najnowszych trendów w produkcji, dystrybucji i marketingu owoców z udziałem ekspertów branżowych
– sesja na temat zwalczania szkodników
– sesja praktyczna w zakresie technik przetwórstwa owoców
– sesja opakowaniowa
– dyskusja praktyczna – aspekty zrównoważonego rozwoju produkcji
– sesja prezentacji firm

Dzień 2:
Przyszłość przemysłu owocowego oraz wpływ ekologii na zmiany technologiczne
– wyzwania i oczekiwania Unii Europejskiej w zakresie ekologii
– produkcja owoców z ograniczoną liczbą pozostałości – zmniejszenie zużycia chemii
– ograniczenie zużycia energii w produkcji owocowej
– przepisy eksportowe
– studium przypadku odnoszących sukcesy firm owocowych i ich strategie rozwoju
– podsumowanie konferencji